SERIOUS GAMING

SERIOUS GAMING

Vanuit het Expertisecentrum PXL Bouw & Industrie zetten we sterk in op diverse leervormen. Serious games passen dan ook perfect binnen onze visie rond kennisoverdracht, zowel in het onderwijs als in het werkveld.

Serious gaming biedt bedrijven aanzienlijke voordelen, waaronder een hoge mate van betrokkenheid van deelnemers, motivatie en versnelde leerresultaten die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Wij beschouwen serious gaming als een waardevolle aanvulling op traditionele trainingsmethoden.

Het VE 4.0-project had enkele specifieke doelen voor ogen, namelijk teamversterkende technieken en lean-tools implementeren

bij de leden van de bouwteams, specifiek voor Design & Build-voorbereidingsprojecten.

In plaats van traditioneel een boek te publiceren met de resultaten en aanbevelingen van ons onderzoeksproject, hebben we besloten om twee serious games te ontwikkelen waarin de onderzoeksresultaten zijn verwerkt. Hiervoor hebben we samengewerkt met twee ervaren externe partners: Rent Some Fun en Pilipili Games.

We vertrekken van het al doende leren in plaats van al lezend leren.
En zeg nu zelf: autorijden leer je ook niet met een theoretisch examen.